Välkommen på visning - torsdag 4 juli

18:15 – 19:00 Ölandsresan 3E, 757 55, Uppsala